Feliratkozás hírlevélre


E-mail:
Sqash & Szauna Club

Mi is az a Judo?

Japán tradicionális harcművészet

Jelentése:

A "ju" szócska jelentése - Kano megfogalmazása szerint - annyi, mint "természetesnek lenni", "ésszerűen" - tehát természet igazságainak, törvényszerűségeinek megfelelően - viselkedni, ezekkel összhangban cselekedni. A "do" viszont egy "tökéletesített módszert", "szellemi utat" jelent, szemben a jujitsuval, amely csupán "fizikai művészet".

Leírás:
A szabály adta lehetőségek segítségével az ellenfél dobása, leszorítása, fojtása vagy karjának feszítése a győzelem érdekében. A szó szerinti fordításban ez is "lágy művészetet" jelent, miként elődje, a jujitsu, azzal a lényeges eltéréssel azonban, hogy itt a "do" módszer egy tökéletesített változata a jujitsunak.

Bár a judo elnevezést már régen, a jikisinryu iskolánál is használták, jelentőségét és tartalmát mégis Jigaro Kano, a Kodokan-iskola megalapítója, a modern judosport megteremtője adta. Ezért talán helyesebb és pontosabb Kodokan-judóról beszélni. A Kodokan-judo tulajdonképpen a fizikai és szellemi erő együttes kifejlesztésének leghatékonyabb módja, amely nem más, mint a rendelkezésre álló energia leggazdaságosabb felhasználása az ellenfél legyőzése érdekében. A judorendszer tehát a fizikai képzés mellett különös jelentőséget, tulajdonít a szellem csiszolásának, fejlesztésének is, amely nélkül a tökéletes technikai felkészültség el sem képzelhető.

Története:

A Judo megalapítója dr. Jigoro Kano volt, aki Mikagéban született 1860-ban. Ebben az időszakban Japán jelentős társadalmi változáson ment keresztül. A feudalista közigazgatás eltörlésével az emberek figyelme - megmámorosodva a civilizációtól - Amerika felé fordult. Igy a régi hagyományokkal együtt a harci művészetek különböző fajtái is feledésbe merültek. Volt ebben az időben, a Harcművészeti Intézetben egy Fukuda nevű híres mester, akit az ekkor még igen fiatal, alig 18 esztendős - a jujitsu iránt rendkívüli módon érdeklődő - Jigaro Kano olyan szándékkal kereste fel, hogy tőle tanulja meg a jujitsu fortélyait. Fukuda azonban nemsokára meghalt, így Kano, Masatomo vezetésével folytatta tovább tanulmányait, aki ugyancsak a tenshinshinyoryu iskola mestere volt. Kano ebben az időben már maga is jól ismerte ezeket a fogásokat.

Később Masatomo is meghalt, így került el Kano egy másik híres iskola, a kyto-ryu mesteréhez, Tsunetoshi Ikubóhoz. A szerencsétlen körülmények tulajdonképpen mégis szerencsét jelentettek Kano számáram, mivel megismerkedhetett az akkori idők leghíresebb iskoláinak technikáival. Jigaro Kanót az a cél vezérelte, hogy újra "életre kelti" Japánban ezeket a harci művészeteket, bízva abban, hogy nagy szolgálatot tesz majd ezzel mindenfajta testmozgástól elszokott népének. Erejét nem kímélve fáradozott azon, hogy egyre jobban megismerje ezeket az önvédelmi jellegű művészeteket.

Fáradozásait végül is siker koronázta. A különböző iskolákból átvéve a leghasznosabb ismereteket, kirostálva belőlük mindazt, ami haszontalan vagy a testi épségre veszélyes, megalkotta a saját új iskoláját, amit judonak nevezett el. A "do"-val jelezve azt is, hogy rendszerét egy magasabb szellemi bázisra kívánja emelni.

Fiatalon, 22 éves korában, 1882-ben megalakította a Kodokan Intézetet (kodokan=iskola a módszer tanulmányozására). Kano előtt a judo szót csupán egy iskola, a jikishinryu használta, igaz, egészen más jelentéssel, mint ő. Kano szándéka az volt, hogy az új elnevezéssel elhatárolja magát a többi iskolától. Ez időkben eléggé rossz hírük volt ezeknek az iskoláknak. Igen sokan megsérültek a gyakorlás folyamán, az utcákon verekedést provokáltak stb. Ugyanakkor a Kodokan-judo elnevezés egyben a jikishinryu iskolával szemben is megkülönböztetést jelentett.

A Kodokan Intézet megalapításakor csupán 12 tatami állt Kano tanítványainak rendelkezésére. A tanítványok száma sem volt több 9-nél. 1934 óta azonban új, korszerűen berendezett, modern épületben és 514 szőnyegen folyik a versenyzők és edzők képzése.

A Kodokan megalapítása óta eltelt csaknem 100 esztendő alatt a judosport - kano professzor által sem remélt tempóban - meghódította a világ ifjúságát. Az igazolt versenyzők száma Japánban ma már meghaladja az 5 milliót. A judo a japán iskola testnevelés kötelező tananyaga lett.

Kano professzor, aki mint mondják, élete utolsó percéig szüntelenül gyakorolt és képezte magát, idős kora ellenére sem érhette meg e nagyszerű sikereket 1938-ban 78 éves korában halt meg.

Sportágában ma már Európa-, világ- és olimpiai bajnokságot rendeznek. A judót a világ úgyszólván minden táján magasan képzett japán mesterek oktatják, terjesztik, népszerűsítik úgy, ahogyan azt annak idején - teljes hivatástudattal - maga Jigaro Kano is csinálta. Halála után örökét fia, Risei Kano vette át, ő lett az apja által megalapított Kodokan igazgatója is.

Forrás: Galla Ferenc Horváth István Judo övvizsgák